National Energy Action
News and Insights

.

Filter Events By

Filter results by date:

Welsh Government releases new plan to end misery of cold homes
Welsh Government releases new plan to end misery of cold homes
Post on 30th Sep 2020
The Welsh Government has published a consultation on plans to tackle fuel poverty in Wales. NEA Cymru welcomes the opportunity to make sure this is the strongest possible response to the misery of cold homes in Wales.
Nation / Region: Wales
Content Type:News
Energy Efficiency, Fuel Poverty, News Release
Read More
Llywodraeth Cymru yn rhyddhau cynllun newydd i ddod â diflastod cartrefi oer i ben
Llywodraeth Cymru yn rhyddhau cynllun newydd i ddod â diflastod cartrefi oer i ben
Post on 30th Sep 2020
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar gynlluniau i daclo tlodi tanwydd yng Nghymru. Mae NEA Cymru yn croesawu’r cyfle i sicrhau mai hwn fydd yr ymateb cryfaf posib i ddiflastod cartrefi oer yng Nghymru.
Nation / Region: Wales
Content Type:News
Energy Efficiency, Fuel Poverty, Cymraeg, News Release
Read More