Cynorthwyo cymunedau mewn tlodi tanwydd yng Nghymru drwy’r prosiect Dyled Tanwydd Cymru a Mentora

Ariannodd y SSE / Swalec Roedd Dyled Cymru a Phroject Mentora a gyflwynir gan NEA Cymru yng Nghymru rhwng 2012-16. anelir y prosiect i feithrin gallu ymysg gweithwyr cynghori rheng flaen yng Nghymru i’w galluogi i helpu ar incwm isel cleientiaid sy’n agored i niwed yn llwyddiannus gyda dyled tanwydd. Mae’r Cynorthwyo Cymunedau tlodi tanwydd yng Nghymru drwy’r Prosiect Dyled Tanwydd a Mentora Cymru ‘yn adroddiad gwerthusiad o’r prosiect. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at lwyddiant y prosiect yn hyfforddi staff rheng flaen ac astudiaethau achos amrywiol ar sut y mae staff wedi defnyddio hyfforddiant i gefnogi’r rhai sydd mewn dyled tanwydd.

Ebrill 2016 | NEA Cymru

Menu Title