Canllaw Gweithredu Tlodi Tanwydd – Caerdydd

Fel rhan o’r Grŵp Llywio Cynhesrwydd Fforddiadwy, NEA Cymru wedi cynhyrchu canllaw ymarferol defnyddiol i helpu gweithwyr cynghori rheng flaen yn ateb ymholiadau ar filiau ynni, gwres, inswleiddio cartref ac effeithlonrwydd ynni yng Nghaerdydd. Mae’r Canllaw yn rhoi cyngor ar gynghori ar dalu am ynni, gwneud y mwyaf o incwm rhaglenni ac effeithlonrwydd ynni yn ogystal â darparu rhestr gyswllt gynhwysfawr o gysylltiadau cyfeirio defnyddiol yng Nghaerdydd a Chymru.

Hydref 2015

Menu Title