New awards celebrate achievements in tackling fuel poverty

Posted on

Released: 20 January 2016 With 1 in 3 households in Wales struggling to keep their homes warm this winter, the fuel poverty charity National Energy Action Cymru is launching an awards scheme to recognise innovative projects which are helping vulnerable households struggling with their energy bills. Nominations are now being invited for the prestigious Feel… Read more »

Gwobrau newydd yn dathlu cyflawniadau wrth i’r afael a thlodi tanwydd

Posted on

Gydag 1 o bob 3 teulu yng Nghymru yn cael trafferthion i gadw eu cartrefi’n gynnes y gaeaf hwn, mae’r elusen tlodi tanwydd Gweithredu Ynni Cenedlaethol Cymru yn lansio cynllun gwobrwyo i gydnabod prosiectau arloesol sydd yn helpu teuluoedd bregus sydd yn cael trafferth i dalu eu biliau ynni. Mae enwebiadau’n cael eu gwahodd nawr… Read more »

 
Menu Title